טאבו תשריטי בית משותף

מחירון

סוג שרותתיאורכמה זמן זה לוקחדרושאגרהמחיר
צילום של שרטוט המבנה מפוצל לבעלויות ,מקוון הפקת קבצי PDF לאמייל (אין צורך להקליד תת חלקה התשריט מגיע של כל החלקה).מספר שעות עד 24 שעותגוש חלקה3385
העתק חתום של תקנון בית משותף (סמכויות הקשורות בניהול ואחזקת בית משותף) ,תקנון מוסכם לבית משותף ישלח כקובץ PDF לאמייל (אין צורך להקליד תת חלקה התשריט מגיע של כל החלקה).מספר שעות עד 24 שעותגוש חלקה3385
העתק חתום של צו רישום בית משותף (ייחוד דירות ורישום רכוש משותף) ,ישלח כקובץ PDF לאמייל (אין צורך להקליד תת חלקה התשריט מגיע של כל החלקה)מספר שעות עד 24 שעותגוש חלקה3385
הזמנת תשריט תקנון וצו בית משותף לשמאות ,מקוון הפקת קבצי PDF לאמייל (אין צורך להקליד תת חלקה התשריט מגיע של כל החלקה)מספר שעות עד 24 שעותגוש חלקה3385
צילום של שרטוט החניות מפוצל לבעלויות ,ישלח כקובץ PDF לאמייל (אין צורך להקליד תת חלקה התשריט מגיע של כל החלקה). בדרך כלל מוזמן כשיש ויכוח לגבי החניות בבניין ומישהו שאינו מורשה משתמש בחניה שלכם המשטרה תבקש את התשריט הזהמספר שעות עד 24 שעותגוש חלקה שם או תת חלקה3385
שרטוט של הדירה כולל הצמדות ,מקוון הפקת קבצי PDF לאמייל (אין צורך להקליד תת חלקה התשריט מגיע של כל החלקה).מספר שעות עד 24 שעותגוש חלקה שם או תת חלקה3385
צילום של שרטוט המבנה מפוצל לבעלויות ,מקוון הפקת קבצי PDF לאמייל (אין צורך להקליד תת חלקה התשריט מגיע של כל החלקה).מספר שעות עד 24 שעותגוש חלקה שם או תתחלקה3385
העתק של תקנון מצוי לבית משותף (סמכויות הקשורות בניהול ואחזקת בית משותף) ,תקנון מצוי לבית משותף ישלח כקובץ PDF לאמייל (אין צורך להקליד תת חלקה התשריט מגיע של כל החלקה).מספר שעות עד 24 שעותגוש חלקה  
דיסק בית משותף שכולל תשריט תקנון צו בית משותף ,ישלח כקובץ PDF חתום דיגיטאלית לאמייל (אין צורך להקליד תת חלקה התשריט מגיע של כל החלקה). (לא ישלח דיסק בדואר)מספר שעות עד 24 שעותגוש חלקה3385
תיק תיקון בית משותף : ישלח קבצי תיקון הבית המשותף(כל תיק תיקון ישולם בנפרד במידה ) ,ישלח כקובץ PDF לאמייל (אין צורך להקליד תת חלקה התשריט מגיע של כל החלקה) .מספר שעות עד 24 שעותגוש חלקה מספר שטר ושנה3385
תיק בית משותף שכולל תשריט תקנון צו בית משותף ,ישלח כקובץ PDF חתום דיגיטאלית לאמייל .(אין צורך להקליד תת חלקה התשריט מגיע של כל החלקה)מספר שעות עד 24 שעותגוש חלקה3385

מה זה נסח טאבו

אם אתם עומדים לקנות דירה, חשוב להוציא נסח טאבו. והכי כדאי לעשות זאת עוד בתחילת המשא ומתן, משום שלעיתים קרובות מתגלות בעיות שעדיף להתמודד איתן מוקדם ולא מאוחר.
כדי לקבל נסח טאבו צריך להצטייד בגוש וחלקה ,אם אין לכם גוש וחלקה ניתן לקבל נסח טאבו לפי כתובת הנכס.
גם לאלה שמוכרים דירה חשוב להוציא נסח טאבו. כדי לוודא שאין על דירתכם עיקולים שנרשמו ללא ידיעתכם.
אם אתם קונים דירה בבית משותף, כדאי שלא תסתפקו רק בנסח טאבו מקוון, אלא תבקשו גם את תשריט הבית המשותף שניתן גם כן לקבלו לאמייל.
נסח טאבו זה המסמך החשוב ביותר שבעל דירה חייב שיהיה ברשותו
מעתה ביוכלתכם לקבל נסח רישום ולהגיש כל מסמך לכל לשכות רשם המקרקעין בארץ
ולקבל נסח טאבו ישיר לאמייל לפקס בדואר או בשליחות עד הבית
ללא צורך לצאת מהמקלדת או הנייד שלך
לכל שאלה אנא התקשרו.

מה זה תשריט

תשריט בית משותף מגדיר את הבעלות של כל דירה בבית משותף
תשריט בית משותף ימנע ויכוח עם שכן לגבי הבעלות של החניה
לכל מבנה שיש בו משתי יחידות ויותר צריך להיות תשריט שמגדיר מה של מי
פרטים מזהים של החלקה: גוש חלקה שטח חלקה וכתובת נכס.
פרטים על המבנה : מספר המבנים מהם מורכבת החלקה, מספר הקומות בכל מבנה, סה"כ הדירות בכל מבנה, וסה"כ התת חלקות בחלקה.
ג. כמו כן יכלול התשריט פרטים על הדירות ותיאור של כל דירה – מספר קומה, שטח הדירה שטח הצמדות ככל שישנן חניה, מחסן, וכו'.
עורך התשריט ימספר את הדירות וכן יסמן באותיות את החניות ו/או המחסנים או כל הצמדה אחרת הצמודה לדירה כדי שיזהו אותה בתשריט.
כמו כן התשריט יכלול תרשים הסביבה עליו מסומנת החלקה בקנ"מ של 1:1250
התשריט יכלול תרשים חלקה בקנ"מ של 1:250 ובה תחומים גבולות החלקה בצבע על החלקה והמבנה גבולות אורך ורוחב.
אם בחלקה יש שטח שמיועד להעברה או לשימוש או לחכירה של רשות מקומית כגון עיריה או מועצה לפי הוראות חוק התיכנון והבניה התשכ"ה-1965 לצורכי דרך או שטח ציבורי פתוח יסומן בצבע אדום עם מידות אורך או רוחב וסה"כ השטח תוך ציון "שטח ציבורי פתוח" או ציון אחר לפי השימוש התשריט יכלול זיקות הנאה כזכות מעבר או זכות שימוש.
תרשים הדירות יערך בקנ"מ של 1:100 תוך ציון כיוון צפון.
שמאים יבקשו תשריט בית משותף צורך משכנתא
המשטרה תבקש תשריט בית משותף כדי להוציא רכב שחנה לכם בחניה
אנחנו כאן בשבילכם ונשמח לעזור.
מתקדם