רשם החברות

מחירון

סוג שרותתיאורכמה זמן זה לוקחדרושאגרהמחיר
כל תיק החברה ישלח לאמייל תוך מספר שעות ( כולל תעודת התאגדות ותקנון החברה)שעתיים עד 24 שעותמספר ח"פ ואמייל3385
נסח חברה מלא ומעודכן הכולל שם החברה, מספר חברה, כתובת, פרטי בעלי מניות, מנהלי חברה, אגרות חוב, שעבודים וכו'.מיידימספר ח"פ (חברה פעילה)1025
צילום תקנון חברה ברשם החברות האגרה תוכפל כפול מספר הדפים בתקנון. התקנון המאומת ישלח בפקס אמייל ולבית הלקוח ,(את מספר הדפים ניתן לדעת רק לאחר ההזמנה).כשבועייםמספר ח"פ4100
העתק תעודת שינוי שם של חברה מקורית או תעודת שינוי שם משוחזרת מרשם החברות. ישלח בפקס אמייל ובדואר.כשבועייםמספר ח"פ11100
פתיחה ורישום חברה חדשה צריך לתת שם חלופי במידה והשם שנבחר תפוס או לא חוקיכ 24 שעות בימי הפעילותמספר ח"פ2640250
הגשת דוח שנתי לחברה מפירה (טופס 5) .לאחר תשלום אגרות שנתיותכשבועיים  250
עיון ברשם החברות (צילום תיק חברה ברשם החברות בתוספת של 2 שח אגרה לכל דף צילום ותוספת 4 שח לכל דף אימות צילום ישלח בפקס אמייל ובדואר את מספר הדפים ניתן לדעת רק לאחר ההזמנהכשבועייםמספר ח"פ49150
העתק תעודת התאגדות של חברה מקורית או תעודת התאגדות משוחזרת מרשם החברות. ישלח בפקס אמייל ובדואר.כשבועייםמספר ח"פ11100
העתק תעודת התאגדות ותקנון מאומת מרשם החברות בתוספת של 4 שח אגרה לכל דף ,ישלח בפקס אמייל ובדואר את מספר הדפים בתקנון החברה ניתן לדעת רק לאחר ההזמנהכשבועייםמספר ח"פ15100
שינוי שם להתאגדות חברה בעמ קיימתכ 24 שעות בימי הפעילותהחלטת האסיפה הכללית על שינוי שם החברה או הודעת נושא משרה 1.על ההודעה לכלול תאריך החלטה. 2.ההודעה צריכה להיחתם על ידי נושא משרה בחברה (כהגדרתו בסעיף 39 לחוק החברות) בציון שמו ותפקידו. 250
איתור מספר חברה (מספר ח"פ) על פי שם החברהשעה עד כ 24 שעותמספר ח"פ 30
איתור שם חברה לפי מספר חברה (ח.פ)מיידי עד כ 24 שעותשם חברה 30
תיק חברה בע"מ בתקליטור ישלח באמיילכשבועייםמספר ח"פ63150
פירוק חברהכחודש   

מה זה נסח טאבו

אם אתם עומדים לקנות דירה, חשוב להוציא נסח טאבו. והכי כדאי לעשות זאת עוד בתחילת המשא ומתן, משום שלעיתים קרובות מתגלות בעיות שעדיף להתמודד איתן מוקדם ולא מאוחר.
כדי לקבל נסח טאבו צריך להצטייד בגוש וחלקה ,אם אין לכם גוש וחלקה ניתן לקבל נסח טאבו לפי כתובת הנכס.
גם לאלה שמוכרים דירה חשוב להוציא נסח טאבו. כדי לוודא שאין על דירתכם עיקולים שנרשמו ללא ידיעתכם.
אם אתם קונים דירה בבית משותף, כדאי שלא תסתפקו רק בנסח טאבו מקוון, אלא תבקשו גם את תשריט הבית המשותף שניתן גם כן לקבלו לאמייל.
נסח טאבו זה המסמך החשוב ביותר שבעל דירה חייב שיהיה ברשותו
מעתה ביוכלתכם לקבל נסח רישום ולהגיש כל מסמך לכל לשכות רשם המקרקעין בארץ
ולקבל נסח טאבו ישיר לאמייל לפקס בדואר או בשליחות עד הבית
ללא צורך לצאת מהמקלדת או הנייד שלך
לכל שאלה אנא התקשרו.

מה זה תשריט

תשריט בית משותף מגדיר את הבעלות של כל דירה בבית משותף
תשריט בית משותף ימנע ויכוח עם שכן לגבי הבעלות של החניה
לכל מבנה שיש בו משתי יחידות ויותר צריך להיות תשריט שמגדיר מה של מי
פרטים מזהים של החלקה: גוש חלקה שטח חלקה וכתובת נכס.
פרטים על המבנה : מספר המבנים מהם מורכבת החלקה, מספר הקומות בכל מבנה, סה"כ הדירות בכל מבנה, וסה"כ התת חלקות בחלקה.
ג. כמו כן יכלול התשריט פרטים על הדירות ותיאור של כל דירה – מספר קומה, שטח הדירה שטח הצמדות ככל שישנן חניה, מחסן, וכו'.
עורך התשריט ימספר את הדירות וכן יסמן באותיות את החניות ו/או המחסנים או כל הצמדה אחרת הצמודה לדירה כדי שיזהו אותה בתשריט.
כמו כן התשריט יכלול תרשים הסביבה עליו מסומנת החלקה בקנ"מ של 1:1250
התשריט יכלול תרשים חלקה בקנ"מ של 1:250 ובה תחומים גבולות החלקה בצבע על החלקה והמבנה גבולות אורך ורוחב.
אם בחלקה יש שטח שמיועד להעברה או לשימוש או לחכירה של רשות מקומית כגון עיריה או מועצה לפי הוראות חוק התיכנון והבניה התשכ"ה-1965 לצורכי דרך או שטח ציבורי פתוח יסומן בצבע אדום עם מידות אורך או רוחב וסה"כ השטח תוך ציון "שטח ציבורי פתוח" או ציון אחר לפי השימוש התשריט יכלול זיקות הנאה כזכות מעבר או זכות שימוש.
תרשים הדירות יערך בקנ"מ של 1:100 תוך ציון כיוון צפון.
שמאים יבקשו תשריט בית משותף צורך משכנתא
המשטרה תבקש תשריט בית משותף כדי להוציא רכב שחנה לכם בחניה
אנחנו כאן בשבילכם ונשמח לעזור.
מתקדם