השהה רקע

פעולות ברשם המשכונות

רשם המשכונות

כאן ניתן לקבל בדיקת שיעבודים לרכב, בדיקת שיעבודים לתעודת זהות, בדיקת שיעבודים לחברה בעמ עדכנית חתומה בחתימה אלקטרונית רשמית ומאושרת מכל לישכות רשם המשכונות בארץ. בדיקת שיעבודים נחשבת רשמית כשהיא מועברת כקובץ העתק מודפס של בדיקת השיעבודים לתעודת זהות לא ייחשב רשמי. המסמך המתקבל מהווה אסמכתא משפטית, והוא מסמך רשמי חתום ומאושר לכל כוונה ומטרה. ניתן לקבל את לקבל בדיקת שיעבודים לתעודת זהות, בדיקת שיעבודים לרכב לאמייל ולפקס עכשו ומיד

מחירון
סוג שרותתיאורכמה זמן זה לוקחדרושאגרהמחיר
מומלץ לבצע את הבדיקה לפני קניית רכב בדיקת רישום מישכונים לרכב ברשם המשכונות עדכני להיום. דו"ח עיון לרכב ישלח לפס ואמייל מייד עם סיום ההזמנהמיידימספר רכב1050
בדיקת מישכונים לפי מספר תעודת זהות החל משנת 1994 ברשם המשכונות. כולל שיעבודים עדכניים שלא נמחקו נכון להיום.(בד"כ הבנק מבקש לשני בני הזוג שמבקשים משכנתא)מיידימספר תעודת זהות1050
בדיקת מישכונים היסטורי לפי מספר תעודת זהות החל משנת 1968 ברשם המשכונות עדכני להיום ושיעבודים שהיו בעבר ונמחקו משנת 1968 ואילך.בדיקה עדכנית נשלחת מיידית וההיסטורי נשלח בדואר לאחר כשבועייםמספר תעודת זהות1090
בדיקת רישום מישכונים לחברה ישראלית ברשם המשכונות עדכני להיום.מיידימספר ח"פ1050
רישום שעבוד ברשם המשכונותכ 24 שעות בימי הפעילותמסמכי משכנתא מהבנק190100
ביטול שיעבודים ברשם המשכונות (צריך לקחת אישור ביטול משכון מהלקוח)כ 24 שעות בימי הפעילותמסמכי ביטול משכנתא מהבנק 100
אם אתם עומדים לקנות דירה, חשוב להוציא נסח טאבו. והכי כדאי לעשות זאת עוד בתחילת המשא ומתן, משום שלעיתים קרובות מתגלות בעיות שעדיף להתמודד איתן מוקדם ולא מאוחר.
כדי לקבל נסח טאבו צריך להצטייד בגוש וחלקה ,אם אין לכם גוש וחלקה ניתן לקבל נסח טאבו לפי כתובת הנכס.
גם לאלה שמוכרים דירה חשוב להוציא נסח טאבו. כדי לוודא שאין על דירתכם עיקולים שנרשמו ללא ידיעתכם.
אם אתם קונים דירה בבית משותף, כדאי שלא תסתפקו רק בנסח טאבו מקוון, אלא תבקשו גם תשריט בית משותף שניתן גם כן לקבלו לאמייל תוך מספר שעות.
נסח טאבו זה המסמך החשוב ביותר שבעל דירה חייב שיהיה ברשותו
מעתה ביוכלתכם לקבל נסח רישום ולהגיש כל מסמך לכל לשכות רשם המקרקעין בארץ
ולקבל נסח טאבו ישיר לאמייל לפקס בדואר או בשליחות עד הבית
ללא צורך לצאת מהמקלדת או הנייד שלך
לכל שאלה אנא התקשרו.
תשריט בית משותף מגדיר את הבעלות של כל היחידות בבית משותף לדוגמא דירה או חנות
תשריט בית משותף ימנע ויכוח בין שכנים לגבי הבעלות של כל חניה בבניין
לכל מבנה שיש בו משתי יחידות ויותר צריך להיות תשריט שמגדיר מה של מי
פרטים מזהים של החלקה: גוש חלקה שטח חלקה וכתובת נכס.
פרטים על המבנה: מספר המבנים מהם מורכבת החלקה, מספר הקומות בכל מבנה, סה"כ הדירות בכל מבנה, וסה"כ התת חלקות בחלקה.
התשריט כולל פרטים על הדירות ותיאור של כל דירה – מספר קומה, שטח הדירה שטח הצמדות שמשויכות לדירה כמו חניה, מחסן, גג גינה וכדומה
התשריט מכיל מספור של הדירות וסימון באותיות של החניות והמחסנים או כל הצמדה אחרת הצמודה לדירה כדי שיזהו אותה בתשריט.
התשריט יכלול את תרשים הסביבה עליו מסומנת החלקה בקנ"מ של 1:1250
התשריט כולל תרשים חלקה בקנ"מ של 1:250 ובה תחומים גבולות החלקה בצבע על החלקה והמבנה גבולות אורך ורוחב.
אם בחלקה יש שטח שמיועד להעברה או לשימוש או לחכירה של רשות מקומית כגון עיריה או מועצה לפי הוראות חוק התיכנון והבניה התשכ"ה-1965 לצורכי דרך או שטח ציבורי פתוח יסומן בצבע אדום עם מידות אורך או רוחב וסה"כ השטח תוך ציון "שטח ציבורי פתוח" או ציון אחר לפי השימוש התשריט כולל זיקות הנאה כזכות מעבר או זכות שימוש.
תרשים הדירות נערך בקנ"מ של 1:100 תוך ציון כיוון צפון.
שמאים יבקשו תשריט בית משותף לצורך רישום משכנתה
המשטרה תבקש תשריט בית משותף כדי לסלק רכב שחונה בחניה שלכם
אנחנו כאן בשבילכם ונשמח לעזור.