השהה רקע

פעולות במינהל מקרקעי ישראל

מנהל מקרקעי ישראל

כאן ניתן לקבל לאמייל פקס דואר העתק אישור זכויות חתום ממנהל מקרקעי ישראל במהירות ובקלות אם אין לך גוש חלקה המערכת יודעת לאתר גוש חלקה לפי כתובת מדויקים במהירות (צריך יפוי כח חתום לאישור זכויות חתום)

מחירון
סוג שרותתיאורכמה זמן זה לוקחדרושאגרהמחיר
מידע עדכני להיום לגבי זכויות נכס הרשומות במנהל מקרקעי ישראל רק בעל הנכס יכול להזמין שרות זהנשלח בדואר רשום לאחר כ 3 ימיםגוש חלקה שם בעל הנכס או תז72100
מידע לא חתום עדכני להיום לגבי זכויות נכס הרשומות במנהל מקרקעי ישראלכ 24 שעות בימי הפעילותגוש חלקה שם בעל הנכס או תז1223
העתק שטר חכירה מקורי ישלח בדואר לכתובת הנכס והשם על המעטפה יהיה של בעל הנכס כפי שמופיע בלישכה הרלוונטית במינהל מקרקעי ישראלנשלח בדואר רשום לאחר כ 3 ימיםגוש וחלקה ישלח בדואר לבעל הנכס 30
תכנית תבע ישלח לאמיילכ 24 שעות בימי הפעילותגוש חלקה 220
חידוש חוזה חכירה במגזר הפרטי, העירוני והחקלאיכשבוע שבועייםגוש חלקה טופס בקשה ויפוי כח 150
אם אתם עומדים לקנות דירה, חשוב להוציא נסח טאבו. והכי כדאי לעשות זאת עוד בתחילת המשא ומתן, משום שלעיתים קרובות מתגלות בעיות שעדיף להתמודד איתן מוקדם ולא מאוחר.
כדי לקבל נסח טאבו צריך להצטייד בגוש וחלקה ,אם אין לכם גוש וחלקה ניתן לקבל נסח טאבו לפי כתובת הנכס.
גם לאלה שמוכרים דירה חשוב להוציא נסח טאבו. כדי לוודא שאין על דירתכם עיקולים שנרשמו ללא ידיעתכם.
אם אתם קונים דירה בבית משותף, כדאי שלא תסתפקו רק בנסח טאבו מקוון, אלא תבקשו גם תשריט בית משותף שניתן גם כן לקבלו לאמייל תוך מספר שעות.
נסח טאבו זה המסמך החשוב ביותר שבעל דירה חייב שיהיה ברשותו
מעתה ביוכלתכם לקבל נסח רישום ולהגיש כל מסמך לכל לשכות רשם המקרקעין בארץ
ולקבל נסח טאבו ישיר לאמייל לפקס בדואר או בשליחות עד הבית
ללא צורך לצאת מהמקלדת או הנייד שלך
לכל שאלה אנא התקשרו.
תשריט בית משותף מגדיר את הבעלות של כל היחידות בבית משותף לדוגמא דירה או חנות
תשריט בית משותף ימנע ויכוח בין שכנים לגבי הבעלות של כל חניה בבניין
לכל מבנה שיש בו משתי יחידות ויותר צריך להיות תשריט שמגדיר מה של מי
פרטים מזהים של החלקה: גוש חלקה שטח חלקה וכתובת נכס.
פרטים על המבנה: מספר המבנים מהם מורכבת החלקה, מספר הקומות בכל מבנה, סה"כ הדירות בכל מבנה, וסה"כ התת חלקות בחלקה.
התשריט כולל פרטים על הדירות ותיאור של כל דירה – מספר קומה, שטח הדירה שטח הצמדות שמשויכות לדירה כמו חניה, מחסן, גג גינה וכדומה
התשריט מכיל מספור של הדירות וסימון באותיות של החניות והמחסנים או כל הצמדה אחרת הצמודה לדירה כדי שיזהו אותה בתשריט.
התשריט יכלול את תרשים הסביבה עליו מסומנת החלקה בקנ"מ של 1:1250
התשריט כולל תרשים חלקה בקנ"מ של 1:250 ובה תחומים גבולות החלקה בצבע על החלקה והמבנה גבולות אורך ורוחב.
אם בחלקה יש שטח שמיועד להעברה או לשימוש או לחכירה של רשות מקומית כגון עיריה או מועצה לפי הוראות חוק התיכנון והבניה התשכ"ה-1965 לצורכי דרך או שטח ציבורי פתוח יסומן בצבע אדום עם מידות אורך או רוחב וסה"כ השטח תוך ציון "שטח ציבורי פתוח" או ציון אחר לפי השימוש התשריט כולל זיקות הנאה כזכות מעבר או זכות שימוש.
תרשים הדירות נערך בקנ"מ של 1:100 תוך ציון כיוון צפון.
שמאים יבקשו תשריט בית משותף לצורך רישום משכנתה
המשטרה תבקש תשריט בית משותף כדי לסלק רכב שחונה בחניה שלכם
אנחנו כאן בשבילכם ונשמח לעזור.