השהה רקע

פעולות ברשם העמותות

רשם העמותות

כאן ניתן להזמין לאמייל פקס תקנון עמותה רשומה, נסח עמותה רשומה מרשם העמותות במהירות ובקלות

מחירון
סוג שרותתיאורכמה זמן זה לוקחדרושאגרהמחיר
כל תיק העמותה (כולל התקנון ותעודת הרישום) ישלח באמייל תוך כ 4 שעותכ 4 שעותמספר ע"ר ואמייל3385
נסח רישום עמותה ברשם העמותות. ישלח באמייל קבצים חתומים דיגיטליתכשבועייםמספר עמותה42150
העתק תעודת רישום עמותה ישלח לפקס ואמיילכ 24 שעותמספר עמותה 35
העתק דוח כספי אחרון לעמותה ישלח לפקס ואמיילכ 24 שעותמספר עמותה רשומה 35
העתק דוח מילולי אחרון לעמותה ישלח לפקס ואמיילכ 24 שעותמספר עמותה 35
תקנון עמותה מאומת חתום בתוספת של 2 שח אגרה לכל דף צילום או 4 שח לכל דף צילום מאומת וחתום ישלח בפקס אמייל ובדוארכשבועייםמספר עמותה31150
העתק תעודת רישום עמותה מאומת חתום בתוספת של 2 שח אגרה לכל דף צילום או 4 שח לכל דף צילום מאומת וחתום. ישלח בפקס אמייל ובדוארכשבועייםמספר עמותה31150
עיון ברשם העמותות (צילום תיק עמותה ברשם העמותות) בתוספת של 2 שח אגרה לכל דף צילום ותוספת 4 שח לכל דף אימות צילום ישלח בפקס אמייל ובדואר את מספר הדפים ניתן לדעת רק לאחר ההזמנהכשבועייםמספר עמותה31150
תיק עמותה בתקליטור ישלח באמייל קבצים חתומים דיגיטליתכשבועייםמספר ע"ר42150
אם אתם עומדים לקנות דירה, חשוב להוציא נסח טאבו. והכי כדאי לעשות זאת עוד בתחילת המשא ומתן, משום שלעיתים קרובות מתגלות בעיות שעדיף להתמודד איתן מוקדם ולא מאוחר.
כדי לקבל נסח טאבו צריך להצטייד בגוש וחלקה ,אם אין לכם גוש וחלקה ניתן לקבל נסח טאבו לפי כתובת הנכס.
גם לאלה שמוכרים דירה חשוב להוציא נסח טאבו. כדי לוודא שאין על דירתכם עיקולים שנרשמו ללא ידיעתכם.
אם אתם קונים דירה בבית משותף, כדאי שלא תסתפקו רק בנסח טאבו מקוון, אלא תבקשו גם תשריט בית משותף שניתן גם כן לקבלו לאמייל תוך מספר שעות.
נסח טאבו זה המסמך החשוב ביותר שבעל דירה חייב שיהיה ברשותו
מעתה ביוכלתכם לקבל נסח רישום ולהגיש כל מסמך לכל לשכות רשם המקרקעין בארץ
ולקבל נסח טאבו ישיר לאמייל לפקס בדואר או בשליחות עד הבית
ללא צורך לצאת מהמקלדת או הנייד שלך
לכל שאלה אנא התקשרו.
תשריט בית משותף מגדיר את הבעלות של כל היחידות בבית משותף לדוגמא דירה או חנות
תשריט בית משותף ימנע ויכוח בין שכנים לגבי הבעלות של כל חניה בבניין
לכל מבנה שיש בו משתי יחידות ויותר צריך להיות תשריט שמגדיר מה של מי
פרטים מזהים של החלקה: גוש חלקה שטח חלקה וכתובת נכס.
פרטים על המבנה: מספר המבנים מהם מורכבת החלקה, מספר הקומות בכל מבנה, סה"כ הדירות בכל מבנה, וסה"כ התת חלקות בחלקה.
התשריט כולל פרטים על הדירות ותיאור של כל דירה – מספר קומה, שטח הדירה שטח הצמדות שמשויכות לדירה כמו חניה, מחסן, גג גינה וכדומה
התשריט מכיל מספור של הדירות וסימון באותיות של החניות והמחסנים או כל הצמדה אחרת הצמודה לדירה כדי שיזהו אותה בתשריט.
התשריט יכלול את תרשים הסביבה עליו מסומנת החלקה בקנ"מ של 1:1250
התשריט כולל תרשים חלקה בקנ"מ של 1:250 ובה תחומים גבולות החלקה בצבע על החלקה והמבנה גבולות אורך ורוחב.
אם בחלקה יש שטח שמיועד להעברה או לשימוש או לחכירה של רשות מקומית כגון עיריה או מועצה לפי הוראות חוק התיכנון והבניה התשכ"ה-1965 לצורכי דרך או שטח ציבורי פתוח יסומן בצבע אדום עם מידות אורך או רוחב וסה"כ השטח תוך ציון "שטח ציבורי פתוח" או ציון אחר לפי השימוש התשריט כולל זיקות הנאה כזכות מעבר או זכות שימוש.
תרשים הדירות נערך בקנ"מ של 1:100 תוך ציון כיוון צפון.
שמאים יבקשו תשריט בית משותף לצורך רישום משכנתה
המשטרה תבקש תשריט בית משותף כדי לסלק רכב שחונה בחניה שלכם
אנחנו כאן בשבילכם ונשמח לעזור.